Skip to content
이바구,이야기 이바구 무제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

소비자 정보
2015.06.02 19:03

15년 3월 CPU 가격 및 성능 비교표

조회 수 1655 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

PassMark - CPU Mark
High Mid Range CPUs - Updated 11th of March 2015
Processor CPU Mark Price (USD)
AMD Phenom II X4 945
3,740
$179.99*
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
3,739
$205.00*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz
3,719
$159.99
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz
3,715
NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz
3,713
$139.99*
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz
3,713
$1,495.95*
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz
3,711
$117.99
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz
3,703
NA
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz
3,673
NA
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz
3,673
$223.79*
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz
3,667
NA
AMD Phenom II X4 940
3,658
$104.99*
AMD Athlon II X4 650
3,652
$166.60
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core
3,652
$109.87*
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz
3,639
$1,125.00*
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz
3,633
$247.23*
AMD A8-3870K APU
3,631
$134.20
Quad-Core AMD Opteron 1385
3,631
NA
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz
3,631
NA
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz
3,630
NA
AMD Phenom II X4 B35
3,626
NA
Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz
3,626
NA
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz
3,621
$197.72
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz
3,620
NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz
3,617
NA
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core
3,616
NA
AMD Phenom II X4 840T
3,615
NA
AMD Athlon II X4 555
3,613
NA
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz
3,604
NA
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz
3,603
$282.99*
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz
3,599
NA
AMD Athlon X4 645
3,595
NA
AMD Phenom II X4 850
3,580
$111.49*
AMD Phenom II X4 830
3,571
$109.00*
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz
3,564
NA
Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz
3,563
NA
AMD Phenom II X4 B45
3,558
NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz
3,556
$137.99*
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz
3,554
NA
AMD Opteron 2386 SE
3,538
NA
AMD A8-3850 APU
3,538
$112.60
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz
3,538
$310.51*
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz
3,532
$141.68*
Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz
3,524
$99.99
AMD Athlon II X4 645
3,519
$149.89*
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz
3,508
$326.35*
Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz
3,504
$208.99
AMD Phenom II X4 925
3,491
$159.99*
Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz
3,489
$200.99*
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition
3,489
NA
AMD Phenom II X4 920
3,483
$140.00*
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz
3,480
$374.40
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz
3,479
NA
AMD Phenom II X4 B55
3,479
NA
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz
3,477
$25.99*
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz
3,469
$32.99
AMD Athlon X4 640
3,461
NA
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz
3,461
$67.99
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz
3,456
NA
AMD Phenom II X4 B25
3,455
NA
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz
3,454
$89.99
Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz
3,453
$379.42*
AMD A10 PRO-7350B APU
3,451
NA
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core
3,450
$66.97*
AMD Phenom II X4 820
3,444
$89.99*
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz
3,437
$96.99*
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz
3,436
$99.99*
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz
3,432
$78.00
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz
3,430
$229.95*
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz
3,426
$113.99*
AMD A8-6500T APU
3,424
NA
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
3,423
NA
AMD A10-7400P
3,412
NA
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz
3,406
NA
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz
3,388
NA
AMD Phenom II X4 B40
3,383
NA
AMD A10-5750M APU
3,383
NA
AMD Phenom II X4 910e
3,380
$156.99*
Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz
3,364
NA
AMD Phenom II X4 10
3,359
NA
AMD Athlon II X4 640
3,353
$108.99
AMD Phenom II X4 05e
3,340
NA
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz
3,339
$259.99*
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz
3,339
$214.99*
AMD Phenom II X4 B93
3,332
NA
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz
3,325
$385.89*
AMD Phenom II X4 910
3,324
$100.00*
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz
3,313
NA
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz
3,304
$64.99
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz
3,300
$490.00*
AMD RX-427BB
3,300
NA
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz
3,293
$56.99
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz
3,290
$54.99*
AMD Athlon II X4 635
3,288
$119.99*
AMD Phenom II X3 B77
3,276
NA
Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz
3,274
NA
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz
3,273
NA
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz
3,269
NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz
3,262
$97.99*
AMD A6-3670 APU
3,258
$1,048.85*
AMD FX-7500 APU
3,258
NA
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz
3,257
$339.95*
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz
3,256
$109.99*
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz
3,253
NA
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
3,251
$117.99*
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz
3,244
$342.95*
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz
3,236
$49.99*
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz
3,234
$108.99*
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz
3,232
$225.00*
AMD Phenom 9850B Quad-Core
3,229
NA
Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz
3,227
NA
AMD A6-3650 APU
3,212
$112.60
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz
3,212
$169.00*
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz
3,207
$132.17*
AMD A8-3820 APU
3,204
$119.34*
Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz
3,204
NA
AMD Phenom II X4 810
3,202
$115.99*
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz
3,189
$56.99
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz
3,187
$94.99
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz
3,186
NA
AMD Athlon II X4 630
3,181
$85.00*
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core
3,179
$177.00*
AMD Opteron 2378
3,179
$179.00*
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz
3,167
$90.99*
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz
3,146
$298.95*
AMD A8-3800 APU
3,146
$156.59*
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz
3,143
$297.99
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz
3,142
$227.63
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz
3,127
$72.99
AMD A10-4600M APU
3,124
NA
AMD Athlon X4 630
3,121
$92.00*
AMD A10-5757M APU
3,111
NA
AMD Phenom II X4 905e
3,101
$194.46*
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz
3,096
$225.00*
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz
3,096
NA
Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz
3,095
$60.99
Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz
3,073
$86.99
AMD Phenom II X3 B75
3,072
NA
AMD Opteron 1381
3,065
NA
AMD Athlon X3 450
3,064
$78.99*
Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz
3,062
$364.00*
AMD Phenom 9950 Quad-Core
3,059
$156.99*
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz
3,053
$105.99*
AMD A8 PRO-7150B APU
3,050
NA
AMD Phenom II X3 740
3,043
$88.99*
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz
3,041
$140.00*
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz
3,027
$46.99*
AMD A10-7300 APU
3,025
NA
Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz
3,023
NA
Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz
3,023
NA
AMD A8-7100 APU
3,023
NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz
3,022
NA
AMD R-464L APU
3,019
NA
AMD Phenom II X4 805
3,013
$173.99*
AMD A6 PRO-7400B
3,005
NA
AMD Phenom 2 X4 12000
3,005
NA
Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz
3,004
NA
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz
3,004
$198.95*
AMD A8-5550M APU
2,997
NA
AMD Phenom 7950 Quad-Core
2,991
NA
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz
2,990
$179.95
Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz
2,988
NA
AMD Athlon II X4 620
2,988
$89.00*
Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz
2,985
NA
Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz
2,971
NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz
2,965
NA
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core
2,953
NA
AMD Opteron 2374 HE
2,951
$189.99*
AMD Athlon X4 620
2,948
$83.99*
AMD Opteron 4122
2,942
$259.95*
AMD Opteron 6134
2,938
$750.00*
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz
2,936
$196.42*
AMD Phenom II X4 900e
2,930
NA
AMD Phenom 9850 Quad-Core
2,926
$50.00*
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz
2,924
$43.99
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz
2,917
$58.99
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz
2,914
NA
AMD A8-5557M APU
2,914
NA
AMD A6-7400K APU
2,908
$64.99
AMD Athlon II X4 620e
2,906
NA
Intel Pentium G870 @ 3.10GHz
2,906
$82.99*
Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz
2,895
NA
AMD Athlon X4 635
2,891
$121.99*
AMD Athlon II X3 460
2,891
$139.95*
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz
2,889
$45.99*
AMD A6-3620 APU
2,887
$45.00*
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz
2,872
$42.99
AMD Athlon II X4 610e
2,872
$70.00*
Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz
2,870
NA
Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz
2,866
NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz
2,863
NA
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz
2,852
$155.99*
AMD Phenom 9750 Quad-Core
2,844
$109.99*
AMD Athlon II X3 455
2,841
$99.99*
Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz
2,839
$225.00*
Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz
2,837
$55.99
Celeron Dual-Core Q8300 @ 2.50GHz
2,837
NA
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz
2,836
$65.95*
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz
2,834
NA
AMD Phenom II X4 B15e
2,831
NA
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz
2,825
$214.99*
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz
2,822
NA
AMD Opteron 2350
2,820
$269.99*
Intel Pentium G860 @ 3.00GHz
2,817
$84.99*
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz
2,814
$220.00*
AMD Opteron 2356
2,814
$41.33
AMD A10-5745M APU
2,805
NA
AMD Phenom 9750B Quad-Core
2,804
NA
AMD Phenom II X920 Quad-Core
2,804
NA
Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz
2,782
$63.19*
AMD Athlon II X4 615e
2,782
$145.99*
AMD Phenom II X4 B05e
2,781
NA
AMD A6-3600 APU
2,781
$75.00*
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz
2,780
$281.00*
AMD Athlon II X4 605e
2,773
$79.99*
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz
2,772
$148.28*
Intel E3000 @ 3.40GHz
2,767
NA
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz
2,767
$166.99*
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz
2,759
$91.99*
Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz
2,756
NA
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz
2,747
$429.95*
AMD Phenom II X3 B73
2,744
$75.00*
Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz
2,729
NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9830
2,715
NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz
2,706
$281.00*
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz
2,705
NA
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz
2,704
$98.39*
AMD Phenom II X3 720
2,702
$74.99*
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz
2,691
$179.95*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9930
2,690
NA
Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz
2,689
$59.99*
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz
2,674
NA
AMD A8-4500M APU
2,673
NA
AMD Phenom 9450e Quad-Core
2,672
$105.00*
Intel Pentium G3220T @ 2.60GHz
2,669
NA
Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz
2,662
$52.16
AMD Phenom 9650 Quad-Core
2,657
$110.00*
Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz
2,650
$249.99*
AMD Phenom II X3 715
2,649
$84.99*
AMD Opteron 1352
2,647
$135.99*
AMD Opteron 1356
2,647
$89.99
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz
2,643
NA
AMD Opteron 2380
2,640
$19.00
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz
2,639
$74.99*
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz
2,638
$649.95*
AMD Athlon X3 455
2,636
NA
AMD Phenom II X4 840
2,635
$160.00*
AMD Athlon II X3 450
2,633
$109.99*
AMD A8-3550MX APU
2,611
NA
Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz
2,606
NA
AMD Athlon 5350 APU with Radeon R3
2,606
$51.99
Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz
2,605
$131.06*
Intel Pentium G645 @ 2.90GHz
2,603
$58.99*
AMD Opteron 1354
2,596
$309.97*
AMD Athlon II X4 6400e
2,594
NA
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core
2,592
NA
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz
2,584
$125.00*
AMD Phenom 9600B Quad-Core
2,580
$147.19*
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz
2,576
$84.99*
AMD Athlon II X3 440
2,573
$64.99*
Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz
2,570
$64.00*
AMD A10-4655M APU
2,567
NA
AMD Athlon II X3 445
2,565
$109.99*
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz
2,560
$389.00*
AMD Phenom 9550 Quad-Core
2,558
$99.97*
Intel Pentium G640 @ 2.80GHz
2,534
$58.99*
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz
2,534
$81.99*
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz
2,532
$43.97
Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz
2,530
$42.00*
AMD Phenom II N970 Quad-Core
2,524
NA
AMD A8-6410 APU
2,521
NA
Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz
2,521
$64.00*
AMD A8-5545M APU
2,517
NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz
2,512
NA
AMD Phenom II N950 Quad-Core
2,505
NA
AMD Athlon X4 605e
2,505
NA
AMD Athlon II X3 435
2,496
$159.95*
AMD Phenom II X3 710
2,494
$84.53*
Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz
2,493
NA
Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz
2,492
NA
Intel Celeron G555 @ 2.70GHz
2,479
$59.99*
Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz
2,477
NA
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz
2,471
NA
AMD A4 PRO-7300B APU
2,465
NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz
2,461
NA
AMD Athlon X3 435
2,461
$95.49*
AMD A6-6420K APU
2,457
$64.99
Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz
2,457
$269.99*
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz
2,455
NA
Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz
2,454
NA
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz
2,453
NA
AMD A6-5200 APU
2,436
NA
AMD Athlon X2 370K Dual Core
2,433
NA
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz
2,428
$51.00
Intel Core i7 E 610 @ 2.53GHz
2,425
NA
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz
2,422
$53.99*
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz
2,421
$375.13*
Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz
2,416
NA
AMD A8-3510MX APU
2,411
NA
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
2,404
$21.99*
AMD Athlon II X4 600e
2,400
$130.23*
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz
2,399
$239.99*
Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz
2,389
NA
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz
2,387
$201.99*
Intel Pentium G630 @ 2.70GHz
2,386
$69.32*
Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz
2,382
NA
AMD Phenom II X4 8700e
2,377
NA
AMD Athlon II X3 425
2,375
$60.99*
AMD A6-6310 APU
2,370
NA
AMD A6-6400K APU
2,367
$52.99
AMD Phenom 9350e Quad-Core
2,358
$194.99*
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz
2,358
NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz
2,352
NA
AMD A8-3530MX APU
2,352
NA
AMD A4-6320 APU
2,352
$49.99
Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz
2,349
NA
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz
2,347
NA
Intel Pentium G645T @ 2.50GHz
2,344
NA
Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz
2,336
$42.00*
AMD Phenom 9600 Quad-Core
2,328
$140.00*
Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz
2,320
$134.00*
AMD Athlon X3 445
2,314
NA
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz
2,313
NA
Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz
2,311
$134.00*
Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz
2,311
NA
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz
2,311
$35.00
Intel Celeron G550 @ 2.60GHz
2,309
$49.99*
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz
2,306
NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core
2,304
$99.00*
Intel Core i7 640LM @ 2.13GHz
2,294
NA
AMD Athlon II X3 415e
2,290
$75.00*
Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz
2,287
$42.00*
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz
2,284
NA
AMD A6-3430MX APU
2,283
NA
AMD Opteron 2376
2,283
NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz
2,282
NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600
2,281
NA
Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz
2,273
NA
Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz
2,271
$79.14*
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz
2,268
$64.80*
AMD Phenom II X620 Dual-Core
2,258
NA
AMD Athlon X3 440
2,256
$87.99*
AMD Opteron 8354
2,255
$13.00
AMD Athlon X3 425
2,255
NA
AMD A8-3520M APU
2,254
NA
Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz
2,252
NA
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz
2,251
$398.95*
Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz
2,250
NA
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz
2,250
NA
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz
2,244
NA
AMD Phenom II X3 705e
2,242
$152.34*
AMD Athlon II X3 425e
2,239
NA
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz
2,238
NA
AMD Phenom 8850 Triple-Core
2,237
NA
AMD Phenom 9500 Quad-Core
2,234
$89.96*
Intel Celeron G540 @ 2.50GHz
2,234
$45.99*
AMD Phenom II X2 565
2,233
$199.95*
AMD Phenom II X3 700e
2,232
NA
Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz
2,228
NA
AMD Phenom 8850B Triple-Core
2,218
NA
AMD Athlon II X3 420e
2,213
$116.27*
Intel Core2 Duo E8700 @ 3.50GHz
2,212
NA
AMD A4-6300 APU
2,209
$54.99
AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5560
2,206
NA
AMD Athlon II X2 280
2,205
$99.99*
Intel Core i7 620LM @ 2.00GHz
2,204
NA
AMD A4-7300 APU
2,202
$45.99
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz
2,194
$29.99
Intel Core i3 E 330 @ 2.13GHz
2,182
NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz
2,176
NA
AMD Phenom II X2 560
2,176
$110.69*
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz
2,172
NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz
2,172
$27.00
AMD A4-6210 APU
2,160
NA
AMD A6-6400B APU
2,160
NA
Intel Pentium G630T @ 2.30GHz
2,160
$79.99*
AMD Phenom II X2 511
2,159
NA
AMD GX-420CA SOC
2,158
NA
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz
2,156
$49.99*
AMD A8-4555M APU
2,152
NA
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz
2,152
$851.00*
AMD Athlon II X2 B28
2,145
NA
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz
2,145
NA
AMD Phenom 8750 Triple-Core
2,145
NA
AMD A6-5400K APU
2,144
$44.99
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz
2,144
NA
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz
2,142
NA
Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz
2,135
NA
AMD Phenom 9150e Quad-Core
2,132
NA
AMD Phenom II X2 521
2,131
NA
AMD Athlon II X3 405e
2,131
$79.99*
AMD Phenom II X640 Dual-Core
2,128
NA
Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz
2,126
$58.99*
AMD A6-5400B APU
2,122
$105.04
Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz
2,121
NA
AMD A6-3410MX APU
2,116
NA
Intel Celeron G540T @ 2.10GHz
2,114
NA
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz
2,110
NA
Intel Xeon E3-1220L v3 @ 1.10GHz
2,110
NA
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz
2,102
NA
AMD Phenom II P960 Quad-Core
2,100
$28.00*
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz
2,089
$103.43*
Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz
2,075
NA
Intel Pentium J2900 @ 2.41GHz
2,071
NA
Intel Pentium G620T @ 2.20GHz
2,071
$79.99*
AMD Phenom II X2 555
2,070
$299.95*
AMD A6-3420M APU
2,063
NA
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz
2,060
NA
AMD Athlon 5150 APU with Radeon R3
2,052
$44.99
AMD Phenom II X2 550
2,050
$99.99*
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz
2,048
$104.99*
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz
2,041
NA
AMD Phenom II X2 B57
2,040
NA
AMD A8-3500M APU
2,036
$30.00
AMD Phenom 8750B Triple-Core
2,035
NA
Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz
2,034
$53.99*
AMD Athlon II X3 400e
2,034
$107.43*
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz
2,034
$423.89*
AMD Phenom 8650 Triple-Core
2,032
$49.99*
AMD A6-3500 APU
2,020
$91.00
AMD A4-5300 APU
2,016
$47.99
AMD Phenom 8450e Triple-Core
2,016
NA
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz
2,015
NA
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz
2,013
NA
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz
2,010
NA
AMD GX-415GA SOC
2,000
NA
AMD Athlon II X2 270
1,999
$95.89
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz
1,991
NA
AMD A4-6300B APU
1,987
$110.00
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz
1,987
$298.95*
AMD Phenom II X2 B59
1,985
NA
AMD Phenom II X2 B55
1,982
$48.00*
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz
1,980
$30.00*
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz
1,977
$199.95*
Intel Core i7 610 @ 2.53GHz
1,969
NA
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz
1,968
$50.99*
AMD Phenom II N870 Triple-Core
1,964
NA
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz
1,962
$64.99*
AMD Phenom II N850 Triple-Core
1,962
$25.00*
AMD A6-3400M APU
1,961
$18.00*
Intel Pentium G640T @ 2.40GHz
1,959
NA
Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz
1,939
NA
AMD Phenom II X2 545
1,929
$95.99*
Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz
1,928
NA
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz
1,923
NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core
1,921
$18.00*
AMD A4-5150M APU
1,920
NA
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz
1,920
NA
AMD Opteron 2224 SE
1,919
NA
AMD Phenom 8600B Triple-Core
1,918
$52.99*
AMD Athlon X2 340 Dual Core
1,915
$40.99
AMD Athlon X2 260
1,910
NA
AMD Phenom X3 8550
1,908
NA
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz
1,906
$41.99*
Intel Core2 Extreme X6800 @ 2.93GHz
1,903
$263.64*
Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz
1,903
$134.00*
AMD Phenom II N830 Triple-Core
1,902
NA
AMD Athlon II X2 265
1,902
$74.98*
AMD A4-5000 APU
1,901
NA
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz
1,897
$249.95*
AMD Athlon II X2 B26
1,896
$42.00*
Intel Core i7 U 660 @ 1.33GHz
1,893
NA
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz
1,890
$48.99*
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz
1,887
NA
AMD Phenom 8450 Triple-Core
1,887
$50.99*
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz
1,885
$89.89*
AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics
1,885
NA
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz
1,884
$63.99*
AMD Athlon II X2 B24
1,881
$42.50*
Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz
1,880
NA
AMD Athlon II X2 260
1,879
$89.99*
AMD A6-5350M APU
1,873
NA
Intel Pentium J2850 @ 2.41GHz
1,873
NA
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz
1,869
$48.99*
Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz
1,868
NA
AMD Phenom II N660 Dual-Core
1,866
$89.00*
AMD Phenom 9100e Quad-Core
1,865
$179.81*
AMD Athlon II X2 250e
1,855
$76.73*
Intel Pentium N3520 @ 2.16GHz
1,852
NA
AMD A4-5300B APU
1,852
$60.00
AMD Athlon II X2 255
1,850
$59.98*
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz
1,843
$340.00*
Intel Xeon 3075 @ 2.66GHz
1,840
$349.95*
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz
1,838
NA
AMD A6 PRO-7050B APU
1,838
NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz
1,835
NA
Intel Core i3-4010Y @ 1.30GHz
1,835
NA
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz
1,834
NA
AMD A6-5357M APU
1,831
NA
AMD A6-7000
1,826
NA
Intel Xeon L5238 @ 2.66GHz
1,823
NA
Intel Xeon 3070 @ 2.66GHz
1,810
$598.95*
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz
1,810
NA
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz
1,810
$298.95*
PassMark Software © 2008-2015  

저작권 ⓒ 게시자

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )

 1. notice

  오만한 네이버의 치졸한 웹문서 검색 차단.

  오만한 네이버의 정치 성향은 극우 가짜 보수들이 장악하고 극우들의 놀이터라는 것도 알고 있었다. 민족반역자, 친일파들을 비판하는 사이트들은 웹문서를 검색에서 차단하여 죽여버린다고 웹마스터 경험자들이 알려 주었다. kkili.net도 네이버 검색에서 웹...
  Date2019.10.09 By끼리 Reply14 Views20693 Votes895 file
  read more
 2. No Image notice

  페이스북 계정도 전부 차단. 한국에서 일본을 비판하는 사이트는 폐쇄.

  끼리넷 게시물을 페이스북 그룹들에 공유하는 계정이 5개째 강제삭제 및 차단 당함. 2~3년 전부터 kkili.net의 게시물을 페이스북 정치커뮤니티 그룹들에 계속 공유를 했었는데 게시물 공유를 올릴때마다 친일파 토착왜구들의 신고가 줄기차게 이어졌다. 페북...
  Date2020.08.03 By끼리 Reply3 Views19218 Votes480
  read more
 3. No Image

  라스베가스 스포트 나이트쇼 예정표

  라스베가스 나이트 쇼에는 크게 나누어 연간 연속적으로 행해지는 "정기 공연쇼"와 유명 스타등이 한정된 기간만 라스베가스로 와서 공연하는 "헤드라이너"라고 불리는「스포트형 나이트쇼」가 있다. 여기에 게재하는 것은 스포트형 나이트쇼의 예정표 이다. ※...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views8291 Votes85
  Read More
 4. No Image

  라스베가스 SPA 17선

  라스베가스 HOTEL의 호화로운 SPA 17선 라스베가스의 호텔들에는 적당한 요금으로 호화로운 설비를 자랑하는 종합온천이 갖추어져 있다. 맛사지나 신체의 랩, 페이셜등. 희망에 따라 다양한 서비스를 받을수 있다. 각 호텔에는 관광객들의 여행피로를 충분히 ...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views7241 Votes76
  Read More
 5. 라스베가스 나이트 쇼 베스트10

  ■■ 평가 기준 ■■ 일반 관광객에게 있어 가장 중요한 「영어력을 필요로 하지 않고 즐길수가 있는 쇼인지 어떤지」를 최우선 체크 포인트로 화제성 / 연출 / 공연장의 시설 / 요금등을 종합해 정한 랭킹. 그러나, 이 평가는 개인의 취향으로 다른 사람들의 취...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views8346 Votes88
  Read More
 6. 라스베가스 유명 맥주점 소개

  고든 비아슈 (Gordon Biersch) 서해안을 중심으로 자리를 잡은 고든·비아슈 본 고장 독일에서도 세계 톱을 자랑하는 뮌헨 기술대학에 유학하여 양조학을 배운 고든과 캘리포니아 대학을 졸업하고 레스토랑 비즈니스에 종사하고 있던 비아슈가 파트너로...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views7574 Votes74
  Read More
 7. 라스베가스 공연 화제작

  「mamma mia」 만다레이·베이에서 호평 공연한 뮤지컬「맘마·미아」 아바의 명곡에 맞추고 그리스의 섬을 무대로 전개되는 스토리는 현재 20여개국에서 공연되고 있는 뮤지컬이다. 홀 어머니 드나의 딸 소피가 결혼을 하게 되었는데 소피는 드...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views7561 Votes72
  Read More
 8. 라스베가스 쇼핑몰 정보

  디저트·패세이지 Desert Passage 스페인 연안에서부터 모로코, 아프리카, 아라비아해, 인도에 걸친 테마 쇼핑몰. Bisou Bisou, Clinic, Hugo Boss등의 고급 패션의 가게 130개정도와 Bice,Cafe Ferraro등. 14개의 레스토랑, 클럽등. 라스베가스 최대의...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views9700 Votes96
  Read More
 9. 라스베가스 가까운 거리 볼만한 곳

   도보 / 버스로의 여행 버스로 관광 ■스트립 버스:만다레베이로부터 스트립 대로와 쉐라톤 디저트 인,컨벤션 센터 대로를 경유해서 라스베가스 힐튼, 다운타운까지 좋아하는 곳에서 아무때나 하차하면 된다. 15분마다 24시간 운행하며 요금은 $2 (거스름돈...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views7807 Votes75
  Read More
 10. 라스베가스 꼭 가봐야 할 곳

  스릴 놀이기구 스피드 놀이기구【Speed the Ride】 스트립 대로의 터널에서 튀어 나오는 최신 기술의 리니어 인덱션·모터로서 2단계 가속으로 지상 67미터까지 도달 한다. 시속 60킬로에서 120킬로까지 가속이 붙는데에 고작 2초밖에 걸리지 않는다. ...
  Date2015.06.25 Category여행정보 By끼리 Reply0 Views7577 Votes72
  Read More
 11. 15년 3월 CPU 가격 및 성능 비교표

  PassMark - CPU Mark High Mid Range CPUs - Updated 11th of March 2015 Processor CPU Mark Price (USD) AMD Phenom II X4 945 3,740 $179.99* Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 3,739 $205.00* Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3,719 $159.99 Intel Xeon L55...
  Date2015.06.02 Category소비자 정보 By끼리 Reply0 Views1655 Votes0 file
  Read More
 12. 시니어 토크 쇼 - 황금 연못 (kbs 2)

  어느날 토요일 아침 우연히 봤었는데 정말 유익하고 좋은 프로그램이다. 시니어들의 아름다운 추억과 낭만을 회상할수 있는 즐거운 프로그램이다.
  Date2015.05.18 Category연예/방송 By장년 Reply0 Views713 Votes5
  Read More
 13. 이금희 아나운서

  스캔들 한번 없고 국민들에게 꾸준히 사랑받는 맏며느리감 같은 최고의 방송인이다.
  Date2015.05.18 Category연예/방송 By망구리 Reply0 Views1847 Votes72 file
  Read More
 14. 탤런트 나한일 사기혐의 징역 2년.

  나오자마자 또 5억 사기혐의로 실형 2년을 선고 받았네. 참...
  Date2015.05.18 Category연예/방송 By망구리 Reply0 Views1159 Votes27 file
  Read More
 15. 블러드 워크 (Blood Work 2002)

  블러드 워크 (Blood Work, 2002) 미국 | 111 분 | 감독 : 클린트 이스트우드 출연 : 클린트 이스트우드, 제프 다니엘스, 완다 드 예수스, 티나 리포드, 폴 로드리게즈, 딜란 월쉬, 마슨 루세로 국내 등급 : 15세 관람가 해외 등급 : R <스페이스 카우보이> 이...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views740 Votes0 file
  Read More
 16. 앱솔루트 파워 (Absolute Power 1997)

  앱솔루트 파워 (Absolute Power, 1997) 스릴러 | 미국 | 121분 | 개봉 1997.05.31 감독 : 클린트 이스트우드 출연 : 클린트 이스트우드, 진 핵크만, 에드 해리스 ... 등급 : 국내 청소년 관람불가 해외 R 루터 휘트니(Luther Whitney: 클린트 이스트우드 분)...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views411 Votes1 file
  Read More
 17. 콰이어트 (The Quiet 2005)

  그저그런 영화 별로.. 콰이어트 (The Quiet, 2005) 드라마, 스릴러 | 미국 | 91 분 감독 : 제이미 바빗 출연 : 카밀라 벨, 엘리샤 커스버트... 등급 : 해외 R
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views1582 Votes0 file
  Read More
 18. [공포,스릴러] 리빙 헬 Living Hell 2008

  그저그런 별로인 공포영화이다. 리빙 헬 Living Hell, 2008 개봉후 평점 5.35 국내 미개봉작입니다. 감상평점을 남겨주세요. 개요 액션, 공포, SF, 스릴러 미국92분 감독 리처드 제프리즈 출연 조나슨 스캐치, 에리카 레어센 내용 바이러스 개발로 인해 봉인...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views495 Votes0 file
  Read More
 19. [공포,스릴러] 아나모프 Anamorph 2007

  별로 재미없는 공포영화이다. 아나모프 Anamorph, 2007 국내 미개봉작입니다. 감상평점을 남겨주세요. 개요 범죄, 공포, 스릴러 미국107분 감독 헨리 밀러 출연 윌렘 데포(스탠), 스코트 스피드먼(칼), 피터 스토메어(블레어)
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views671 Votes0 file
  Read More
 20. 나인스 게잇트 (The Ninth Gate 1999)

  나인스 게이트 (The Ninth Gate, 1999) 판타지, 스릴러 | 스페인, 프랑스 | 132 분 | 개봉 2000.11.11 감독 : 로만 폴란스키 출연 : 조니 뎁, 레나 올린, 프랭크 란젤라, 제임스 루소, 잭 테일러, 조스 로페즈 로데로... 등급 : 국내 15세 관람가 유창한 말솜...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views378 Votes0 file
  Read More
 21. 빌리지 (The Village 2004)

  빌리지 (The Village, 2004) 미국 | 스릴러, 드라마, 공포 | 106 분 | 개봉 2004.09.24 감독 : M. 나이트 샤말란 출연 : 와킨 피닉스, 브라이스 달라스 하워드 국내 등급 : 12세 관람가 해외 등급 : PG-13 사방이 숲으로 둘러싸여있는 작은 마을! 평화로운 삶...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views380 Votes0 file
  Read More
 22. 타임 투 킬 (A Time To Kill 1996)

  타임 투 킬 (A Time To Kill, 1996) 드라마, 스릴러 | 미국 | 149 분 | 개봉 1996.11.00      감독 : 조엘 슈마허    출연 : 산드라 블록(앨런), 사무엘 L. 잭슨(칼리 해일리), 매튜 맥커너히(제이크), 케빈 스페이시(D.A 루퍼스 버클리)...   등급 : 국내 15...
  Date2015.05.18 Category영화 By고바우 Reply0 Views404 Votes0 file
  Read More
목록
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
/ 15

최근 글

최근 댓글

       
운영원칙   개인정보취급방침       ⓒ 각 게시물 저작권리와 책임은 글쓴이 게시자에게 있습니다

kkili@kkili.net

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5